Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
sn0w 70a479ff3c post-migration update před 7 měsíci
.circleci post-migration update před 7 měsíci
.github post-migration update před 7 měsíci
app post-migration update před 7 měsíci
bin Upgrade Babel to version 7.0.0 (#5925) před 10 měsíci
config post-migration update před 7 měsíci
db post-migration update před 7 měsíci
dist post-migration update před 7 měsíci
errors post-migration update před 7 měsíci
lib post-migration update před 7 měsíci
log post-migration update před 7 měsíci
nanobox post-migration update před 7 měsíci
public post-migration update před 7 měsíci
spec post-migration update před 7 měsíci
streaming post-migration update před 7 měsíci
vendor/assets post-migration update před 7 měsíci
.buildpacks Add ffmpeg buildpack for scalingo (#8500) před 10 měsíci
.codeclimate.yml fix RuboCop error (#7442) před 1 rokem
.dockerignore Merge remote-tracking branch 'upstream/master' into cofe před 1 rokem
.editorconfig Add final newline to locale files (#2890) před 2 roky
.env.docker Update docker-compose před 1 rokem
.env.nanobox Rename S3_CLOUDFRONT_HOST to S3_ALIAS_HOST. (#8423) před 10 měsíci
.env.production.sample Merge remote-tracking branch 'upstream/master' into cofe před 9 měsíci
.env.test Do not test PAM authentication by default (#9027) před 9 měsíci
.env.vagrant update vagrant configs (#8706) před 10 měsíci
.eslintignore Dev Tooling fixes (eslint/editorconfig) (#1398) před 2 roky
.eslintrc.yml Update ESLint for Code Climate (#7696) před 1 rokem
.foreman Replace sprockets/browserify with Webpack (#2617) před 2 roky
.gitattributes Add .gitattributes file to avoid unwanted CRLF (#3954) před 2 roky
.gitignore Merge 2.4 changes into cofe před 1 rokem
.haml-lint.yml Added haml-lint and fix warnings (#2773) před 2 roky
.nanoignore Remove Storybook (#4397) před 1 rokem
.nvmrc Upgrade Node.js to v8.x on nvmrc (#8023) před 1 rokem
.postcssrc.yml Add object-fit polyfill for Edge (#4182) před 2 roky
.profile Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276) před 2 roky
.rspec Adding a Mention model, test stubs před 3 roky
.rubocop.yml Move more tasks to tootctl (#8675) před 10 měsíci
.ruby-version Use Ruby ==2.5.2== 2.5.3 (#9003) před 9 měsíci
.scss-lint.yml Enable CodeClimate SCSS Lint checks (#2886) před 2 roky
.slugignore Remove Storybook (#4397) před 1 rokem
.yarnclean Reduce container size with clean yarn (#3506) před 1 rokem
AUTHORS.md Update AUTHORS.md (#9141) před 8 měsíci
Aptfile Adjust Aptfile for Heroku-18 stack (#8588) před 10 měsíci
CHANGELOG.md Bump version to 2.6.5 (#9413) před 7 měsíci
CODE_OF_CONDUCT.md Add code of conduct from GitHub generator (#5674) před 1 rokem
CONTRIBUTING.md Update CONTRIBUTING.md (#9014) před 9 měsíci
Capfile remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737) před 2 roky
Dockerfile post-migration update před 7 měsíci
Gemfile Bump aws-sdk-s3 from 1.27.0 to 1.30.0 (#9429) před 7 měsíci
Gemfile.lock Bump aws-sdk-s3 from 1.27.0 to 1.30.0 (#9429) před 7 měsíci
LICENSE Fix #49 - License changed from GPL-2.0 to AGPL-3.0 před 2 roky
Procfile More robust PuSH subscription refreshes (#2799) před 2 roky
Procfile.dev Fix Procfile on OS X (#6748) před 1 rokem
README.md Update readme před 1 rokem
Rakefile Initial commit před 3 roky
Vagrantfile update vagrant configs (#8706) před 10 měsíci
app.json Change logo URL for Heroku and Scalingo (#4476) před 1 rokem
babel.config.js Upgrade Babel to version 7.0.0 (#5925) před 10 měsíci
boxfile.yml [Nanobox] Enable ElasticSearch support by default (#6977) před 1 rokem
config.ru Fix rubocop issues, introduce usage of frozen literal to improve performance před 2 roky
docker-compose.yml post-migration update před 7 měsíci
jest.config.js Enable coverage for Jest (#5442) před 1 rokem
package.json Remove npm-run-all dependency (#9401) před 7 měsíci
priv-config TOR federation (#7875) před 1 rokem
scalingo.json Add ffmpeg buildpack for scalingo (#8500) před 10 měsíci
yarn.lock Remove npm-run-all dependency (#9401) před 7 měsíci

README.md

This is the cofe.moe fork of mastodon for downstream changes.
Check out https://joinmastodon.org/ and https://github.com/tootsuite/mastodon instead.